Tư vấn

TÍNH TOÁN TẤM PIN MẶT TRỜI

Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời dùng cho sinh họat đạt hiệu quả.

TÍNH TOÁN TẤM PIN MẶT

Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời dùng cho sinh họat đạt hiệu quả.

Đ thiết kế mt h solar, chúng ta ln lượt thưc hin các bước sau:
1. Tính tng lượng tiêu th đin ca tt c các thiết b mà h thng solar phi cung cp.
Tính tng s Watt-hour s dng mi ngày ca tng thiết b. Cng tt c li chúng ta có tng s Watt-hour toàn ti s dng mi ngày.
2. Tính s Watt-hour các tm pin mt tri phi cung cp cho toàn ti mi ngày.
Do tn hao trong h thng, s Watt-hour ca tm pin mặt tri cung cp phi cao hơn tng s Watt-hour ca toàn ti.
S Watt-hour các tm pin mt tri (PV modules) = 1.3 x tng s Watt-hour toàn ti s dng
 3. Tính toán kích c tm pin mt tri cn s dng
Đ tính toán kích c các tm pin mt tri cn s dng, ta phi tính Watt-peak (Wp) cn có ca tm pin mt tri. Lượng Wp mà pin mt tri to ra li tùy thuc vào khí hu ca tng vùng trên thế gii.  Cùng 1 tm pin mt tri nhưng đt nơi này thì mc đ hp thu năng lượng s khác vi khi đt nó nơi khác. Đ thiết kế chính xác, người ta phi kho sát tng vùng và đưa ra mt h s gi là "panel generation factor", tm dch là h s phát đin ca pin mt tri. H s "panel generation factor" này là tích s ca hiu sut hp thu (collection efficiency) và đ bc x năng lượng mt tri (solar radiation) trong các tháng ít nng ca vùng, đơn v tính ca nó là  (kWh/m2/ngày).
Mc hp thu năng lượng mt tri ti Vit Nam là khong 4.58 kWh/m2/ngày cho nên ly tng s Watt-hour các tm pin mt tri chia cho 4.58 ta s có tng s Wp ca tm pin mt tri.
Mi PV mà ta s dng đu có thông s Wp ca nó, ly tng s Wp cn có ca tm pin mt tri chia cho thông s Wp ca nó ta s có được s lượng tm pin mt tri cn dùng.
Kết qu trên ch cho ta biết s lượng ti thiu s lượng tm pin mt tri cn dùng. Càng có nhiu pin mt tri, h thng s làm vic tt hơn, tui th ca battery s cao hơn. Nếu có ít pin mt tri, h thng s thiếu đin trong nhng ngày râm mát, rút cn kit battery và như vy s làm battery gim tui th. Nếu thiết kế nhiu pin mt tri thì làm giá thành h thng cao, vượt quá ngân sách cho phép, đôi khi không cn thiết. Thiết kế bao nhiêu pin mt tri li còn tùy thuc vào đ d phòng ca h thng. Thí d mt h solar có đ d phòng 4 ngày, ( gi là autonomy day, là nhng ngày không có nng cho pin mt tri sn sinh đin), thì bt buc lượng battery phi tăng hơn và kéo theo phi tăng s lượng pin mt tri. Ri vn đ s dng pin loi nào là ti ưu, là thích hp vì mi vùng đa lý đu có thi tiết khác nhau. Tt c đòi hi thiết kế phi do các chuyên gia có kinh nghim thiết kế nhiu năm cho các h solar trong vùng. 
 
 4. Tính toán b inverter
Đi vi h solar stand-alone, b inverter phi đ ln đ có th đáp ng được khi tt c ti đu bt lên, như vy nó phi có công sut bng 125% công sut ti. Nếu ti là motor thì phi tính toán thêm công sut đ đáp ng thi gian khi đng ca motor.
Chn inverter có đin áp vào danh đnh phù hp vi đin áp danh đnh ca battery. Đi vi h solar kết ni vào lưới đin, ta không cn battery, đin áp vào danh đnh ca inverter phi phù hp vi đin áp danh ca h pin mt tri.
 
 5. Tính toán battery 
Battery dùng cho h solar là loi deep-cycle. Loi này cho phép x đến mc bình rt thp và cho phép np đy nhanh. Loi này có kh năng np x rt nhiu ln ( có nhiu cycle) mà không b hng bên trong, do vy khá bn, tui th cao.
S lượng battery cn dùng cho h solar là s lượng battery đ cung cp đin cho nhng ngày d phòng (autonomy day) khi các tm pin mt tri không sn sinh ra đin được.  Ta tính dung lượng battery như  sau:
- Hiệu suất của battery chỉ khoảng 85% cho nên chia số Wh của tải tiêu thụ với 0.85 ta có Wh của battery
 
- Với mức deep of discharge DOD (mức xả sâu) là 0.6, ta chia số Wh của battery cho 0.6 sẽ có dung lượng battery
 
6. Thiết kế solar charge controller 
Solar charge controller có đin thế vào phù hp vi đin thế ca pin mt tri và đi


Các tin khác
TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY
VĂN PHÒNG CÔNG TY
VP TRƯNG BÀY & GIỚI THIỆU SP
NHÀ MÁY SẢN XUẤT